Među Dalmatincima - Maorima...
Ivo Šćepanović

Splitski pjevač Matko Jelavić koji je trenutačno na kraćoj turneji po Novom Zelandu, uveliko se iznenadio ustvrdivši da je njegova pjesma Majko stara, pobjednica Splitskog festivala 1988., hit na lokalnom radiju u gradiću Kaitaia: U mjestu od dvadesetak tisuća stanovnika na sjeveru Novog Zelanda po toj je pjesmi međutim poznat Yelavich i to Ivo. Čovjek je, naime, predsjednik kluba Hrvata gradića Kaitaia, ne govori hrvatski, ali je Majko stara otpjevao u svojoj verziji i pobrao uspjeh u lokalnim okvirima.

Matka Jelavića, kojega smo u Novom Zelandu, kontaktirali smo preko e-maila, puno je više međutim zabavljala činjenica da je naišao, na kako kaže, "tamnopute Dalmatince-Maore".

U mali grad Kaitai krajem 19. stoljeća, a pogotovo 1911. godine Hrvati su doseljavali u većem broju i to uglavnom Dalmatinci. Dolazili su kao kopači jantara, što je tada bio vrlo unosan, ali i mukotrpan posao. U slobodno su vrijeme bili nestašni, družili se s mladim Maorkama i otud se rodilo stotine tamnoputih "Dalmatinaca-Maora" koji su se od uspostave hrvatske države počeli izjašnjavati kao Hrvati, bez obzira što velikim dijelom ne govore naš jezik- piše Matko Jelavić koji je nakon koncerta na poziv Hrvatskoga kulturnog društva u Aucklandu, pjevao i pred tisuću ljudi u gradiću Kaitaia.

Pohvalio nam se i da je prvi od hrvatskih pjevača koji je pjevao u mjestu Kaitaia gdje na ulazu uz Haere Maio na maorskom, Welcome na engleskom, piše i - Dobro došli. Bez obzira što Maori hrvatskog odnosno dalmatinskog podrijetla, poput Ivana Yurline s kojim se družio na sjeveru Novog Zelanda, ne govore hrvatski.

(Objavljeno pod naslovom "Majko stara - hit među Dalmatincima - Maorima" Ivo Šćepanović, Slobodna Dalmacija, Split, 15.11.2000.)