Albumi
MOJA LJUBAVI (1993)
Izdavač: CROATIA RECORDS - ZAGREB
  Naziv Glazba Stihovi Aranžman Festival
1. Pusti da
plačem sam
Matko
Jelavić
Zvonimir
Stipičić Miš
Remi
Kazinoti
2. Sviraj, gitaro Matko
Jelavić
Zvonimir
Stipičić Miš
Remi
Kazinoti
3. Prijatelju stari Matko
Jelavić
Zvonimir
Stipičić Miš
Željko Šparmajer
4. Srića je lutrija Matko
Jelavić
Zvonimir
Stipičić Miš
Stipica Kalođera MHJ 93
5. Argentino Matko
Jelavić
Zvonimir
Stipičić Miš
Remi
Kazinoti
Stepinčeva katedrala 91
6. Adio svitu Matko
Jelavić
Zvonimir
Stipičić Miš
Remi
Kazinoti
Split 91
7. Moja ljubavi Matko
Jelavić
Zvonimir
Stipičić Miš
Remi
Kazinoti
8. Moram Matko
Jelavić
Zvonimir
Stipičić Miš
Remi
Kazinoti
9. Oj, divojko Matko
Jelavić
Zvonimir
Stipičić Miš
Remi
Kazinoti
10. Šalturice mala Zdenko Runjić Jakša Fiamengo Remi
Kazinoti
11. Ako me poželiš ti Matko
Jelavić
Zvonimir
Stipičić Miš
Remi
Kazinoti
Split 92
12. Pa nek živi
lijepa naša
Matko
Jelavić
Zvonimir
Stipičić Miš
Remi
Kazinoti
Stepinčeva katedrala92